Erinnerungen an Kurt Milotzki (07.11.1923 – 15.03.2020)