Mai 18, 2024

Vidit Gujrathi vs. Hikaru Nakamura | Kandidatenturnier 2024