Bu Xiangzhi und Lei Tingjie aus China gewinnen das Blitz-Turnier